Marta Casals Dansa pretén educar el cos a través de la dansa i l’expressió corporal i familiaritzar alhora, al públic general amb la pràctica de la dansa. Sense deixar de despertar les facultats cogniscitives i creatives d’aquest públic.

dansa
creativa

4 a 11 anys
HORARIS

de 4 a 6 anys: sense oferta actualment
de 7 a 11 anys: sense oferta actualment

Lloc:


Sessions regulars de 50 – 60 minuts, dirigides a nens i nenes de 4 a 11 anys.

Veure i viure la dansa per a formar persones, utilitzant la dansa creativa com a base pedagògica.

Es treballa a partir de jocs d’expressió corporal i de la improvisació per tal de que l’infant experimenti i desenvolupi el seu propi moviment.  També a partir de patrons de moviment i habilitats específiques de la dansa com són els desplaçaments, els salts, els girs i els equilibris, per treballar el ritme, la memòria i la coordinació.


DANSA
CONTEMPORÀNIA

sessions / tallers

HORARIS

contempo premium (adults):
dimarts de 20h a 21h

Lloc: Dancescape


Sessions puntuals o regulars d’hora o hora i mitja, dirigides a adults i a joves a partir de 13 anys.

Es combinen tècniques de dansa contemporània i mètodes de treball corporal per desenvolupar l’expressió i la comunicació a partir del moviment. Educant i treballant el cos per a la salut i el benestar.

Es treballa a partir de coreografies, exercicis tècnics i improvisacions.


No dansis sol!

sessions / tallers

HORARIS

nadons: consultar Aula de Teatre

(des dels 2 mesos fins als 24 mesos )

Dansa familiar:
pack 4 dissabtes, un al mes de 10h a 11:15h (3-6 anys) i de 11:30h. a 12:45h. (partir 7 anys), més info a www.aulateatre.com

Lloc: Aula Municipal de Teatre de Lleida


No dansis sol! és un projecte per apropar la dansa a un públic familiar i intergeneracional. Amb l’objectiu d’educar el cos i crear vincles entre infant i adults a partir del moviment i la dansa creativa. Entenent com a públic familiar des d’aquelles famílies que estan en el procés d’espera a ser pares (embaràs), fins a les famílies amb nens i nenes de 12 anys.

La intenció d’aquest projecte és oferir una activitat on hi participi i de la que en gaudeixi un públic intergeneracional, ja sigui fill-pares, nebot-tiet o nét-avi. Donar la possibilitat de fer aquesta activitat d’una manera regular, un cop per setmana, i que l’adult acompanyi a l’infant en l’activitat més enllà dels 3 anys, edat a la que normalment s’acaben les activitats familiars.

Pendent de noves sessions per confirmar.

Es fan tallers i sessions a mida, per escoles, associacions, AMPES…

Embaràs

Durant l’embaràs la dona experimenta canvis físics i emocionals. En aquestes sessions es busca acceptar i prendre consciència d’aquests canvis a partir del moviment i la dansa. Treballant sempre per la salut i el benestar.

Nadons

El moviment és present des del naixement, fins i tot el ritme és un concepte innat en l’ésser humà. A les sessions de dansa amb nadons, l’objectiu és moure’s conjuntament amb el fill/a tot creant vincles emocionals, i anar descobrint així, tots els avenços motrius del nadó.

Intergeneracional/familiar

Sessions per apropar la dansa creativa a tota la família. Utilitzant l’expressió corporal, el joc i la música per a descobrir el cos i les seves possibilitats de moviment.
En aquest cas, els descobriments són acompanyats pels pares/familiars, enfortint els vincles adult – infant i aprenent tots alhora, noves formes de comunicació.


Moviment creatiu i dansa

tallers i formations

Educació infantil i primària
Ludoteques

Des de Marta Casals Dansa creiem en el moviment com a eina educativa, per això insistim en introduir-lo de manera conscient en l’educació dels infants. Ho fem a través de la dansa creativa, tant en el format espectacle com de taller, sempre d’una manera interactiva. I adaptant les sessions a les edats dels infants.

Els tallers són sessions pràctiques de dansa creativa, on els infants observen i participen activament mitjançant la imitació i l’experimentació.
Buscant en la mateixa activitat uns objectius:

  • Descobrir la dansa des d’un plantejament contemporani (a partir de la dansa creativa).
  • Utilitzar el llenguatge del cos de forma comunicativa i també artística.
  • Experimentar i investigar el moviment des de diferents fonts d’inspiració.
  • Descobrir el moviment del cos amb relació a un espai o a un estímul sonor.

Volem que les sessions no quedin aïllades o deslligades del mateix projecte educatiu de l’escola. Per això, d’acord amb l’equip docent, es treballaran uns continguts concrets, adaptant les sessions de dansa creativa al projecte educatiu de l’escola i en el moment concret que es troben del curs escolar, fent així que la dansa creativa no sigui només un fet puntual, sinó una eina educativa més.

Oferim també tallers formatius per a l’equip docent. Amb l’objectiu que siguin capaces d’introduïr el moviment creatiu i la dansa com a eina a les seves sessions.


Comparteix