La Dansa Creativa per als més petits

Marta Casals Notícies

La Dansa Creativa és la base pedagògica de la dansa contemporània, però pot ser una bona introducció dels més petits, a qualsevol estil de dansa.

Neix de les corrents de Dalcroze i Laban, i busca que les nenes i nens explorin amb el moviment per aprendre entre d’altres a:

  • mantindre una bona postura,
  • desenvolupar el ritme, l’expressió i la coordinació,
  • guanyar força muscular i flexibilitat,
  • conèixer el propi cos
  • i desenvolupar una sensibilitat artística.

Per arribar a aquests aprenentatges, i segons Gemma Calves i Montserrat Ismael, es treballa a partir de diferents continguts: el cos, el temps, l’espai, l’energia i les accions.  I les eines que s’utilitzen per al desenvolupament de les sessions de Dansa Creativa són moltes i variades -encara més si tenim en compte que cada professor té les seves-: el joc simbòlic, exercicis d’expressió corporal, el treball amb i de la música, l’utilització i l a creació de material…

Marta Casals Dansa ja fa més de vuit anys que educa als més petits a través de la Dansa Creativa. Durant aquests anys, ha experimentat i utilitzat moltes activitats i exercicis que l’han portat a crear el seu propi estil. Juntament amb la constant formació, ha anat desenvolupant una filosofia i ha construït els seu prejecte educatiu de dansa.

Creiem en el poder educatiu del moviment, no només per aprendre l’art de la dansa, sinó com a eina per a formar persones.

La dansa i el moviment creatiu ajuden a viure i experimentar aprenentatges que perduren en la memòria. A més a més, d’una manera lúdica.

Ens trobareu tot els dijous d’octubre a juny a l’ekke. De 18 a 18;50 per a nenes i nens de 4 a 6 anys i de 19 a 19:50 per als de 7 fins a 11 anys.

 

Referències:

Calvet, G & Ismael, M. (2011) Danza Creativa. Editorial CCS: Madrid.

Comparteix