Formar a formadors: introduir la dansa creativa a les aules.

Marta Casals Notícies

A part de les sessions de dansa creativa i contemporània, dels tallers de No Dansis Sol a les ludoteques o a l’Aula de Teatre.  Marta Casals Dansa proposa formacions a formadors per tal de poder aplicar i introduir el moviment i la dansa creativa a les aules, com una eina educativa més.

De forma espontània, els nens i les nenes utilitzen l’expressió corporal en el joc simbòlic i l’exploració motriu fins als 6 anys. Durant aquesta etapa, a diferència d’etapes posteriors, la realització de tasques pròpies de l’expressió corporal i la dansa creativa no necessiten una fase de familiarització amb la pràctica o la desinhibició, els infants les reben amb naturalitat.

Jacqueline Robinson, pedagoga de la dansa, diu: “ La dansa és en potencia altament significativa. El llenguatge simbòlic que utilitza (en termes de moviment, espai, temps), requereix totes les facultats, tant cognoscitives com físiques i afectives”. Ella mateixa al seu llibre El niño y la dansa cita a la pedagoga noruega Myriam Skorten “el desarrollo personal y el crecimiento del niño exigen que se le dé la oportunidad de ejercitar globalmente sus funciones físicas (sensoriales, motrices, perceptivas), afectivas, sociales e intelectuales. De todas las actividades creativas, la danza es peculiar porque atañe a la persona en su totalidad. A través de la danza se puede despertar, liberar, abstraer y dar forma a los sentimientos , a las experiencias, al pensamiento. La danza une lo que es de interés común y lo que es de interés individual”.

Esquema que Marta Casals Dansa utilitza per estructurar el moviment i la dansa creativa.

Aquesta facilitat no es centra en proposar moviments concrets o específics d’una dansa o de la interpretació que faria un adult d’un personatge o situació, sinó que el professorat proposi situacions que permetin al nen o nena imaginar, explorar, descobrir i improvisar mentre juguen. En la nostra cultura la dansa porta en si mateixa una certa imatge convencional, no hem de quedar-nos amb això. El nen necessita conèixer-se, acceptar-se, situar-se i ser ell mateix arribant a ser amb la seva singularitat.

La pròpia dansa creativa, per a la seva naturalesa,  ofereix uns continguts i uns materials que fan que sigui adaptable a les àrees que es treballen a les escoles bressol i de primària. I conforme el nivell de desenvolupament en el que es troba l’infant, aquests materials i experiències que viurà físicament, sentirà afectivament i coneixerà intel·lectualment, les podrà integrar per la reflexió, la sensació i la motivació tots els elements fonamentals que constitueixen la dansa i el moviment.

Esquema amb el que Marta Casals Dansa relaciona el moviment creatiu com a eina educativa.

 

Fa una setmana vam acabar el curs Moviment Creatiu com a Eina Educativa, dirigit a mestres i tècniques de les Escoles Bressol Municipals de Lleida. Vam compartir 10 hores explorant com educar a través del moviment i la dansa creativa. L’experiència va ser enriquidora per a les dos parts, esperem poder tornar a repetir-ho, i anar creant una xarxa de docents formats també amb el moviment i la dansa creativa.

 

Referències:

Casals, M. (2017) Projecte final de Postgrau en Moviment i Educació.

Calvet, G & Ismael, M. (2011) Danza Creativa. Madrid: Editorial CSS.

Robinson, J. (1999) El niño y la danza. Barcelona: Ediciones Octaedro.

Comparteix